Статии


24.05.2018 | Политика за личните данни

Обща информация

 

От 25 май 2018г. в държавите членки на Европейския съюз влиза в сила Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка и съхранение.

 

В качеството си на администратор на лични данни във връзка с осъществяване на основната си дейност (осъществяване на доставки на стоки до юридически и физически лица, и сключване на договори за покупко-продажби и предоставяне на техническо оборудване с юридически и физически лица), ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД отговаря на изискванията на новия регламент, като събира единствено данни на съответните лица, доколкото са необходими за извършването на доставката / предоставянето на услугата на лицата, и ги пази отговорно и законосъобразно. 

Информация относно лицето Администратор на лични данни

 1. Наименование: ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД
 2. ЕИК: 202650109
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Суходолска 195
 4. Адрес на упражняване на дейността: Република България
 5. Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Суходолска 195
 6. E-mail: data_protection @genik.eu
 7. Телефон: 0700 30 130
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 391442

 

Информация относно лицето Контролиращ орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с изпратено от вас запитване за предлагани от нас продукти и услуги и по-конкретно въз основа на следното:

 • - Изпратено запитване от Вас като клиент и предоставени от Вас лични данни (две имена, електронна поща, телефон за връзка, населено място);
 • - Изпълнение на задълженията на ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД по договор с Вас.
 • - Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД.
 • - За целите на легитимния интерес на ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпратено от Вас запитване относно нашите продукти и услуги и/или за сключване на договор с нашето дружество, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД спазва следните принципи по време на обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните лични данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел да защити свои легитимни интереси като: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват

 

ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД извършва следните операции с лични данни за следните цели:

 

 1. - За целите на отговор на запитване от потребител в уебсайт, собственост на или управляван от Дружеството -- Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, град/село в Република България, телефон). Цел, за която се събират данните: осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него при изразено желание от страна на потребителя. Личните данни по тази точка се съхраняват за срок от 10 години.  
 2. - За целите на сключване на договор с клиент или доставчик – лични данни на физическото лице, което подписва Договора (име и фамилия, адрес за кореспонденция, електронна поща, ЕГН). Цел, за която се събират данните:  сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Личните данни по тази точка се съхраняват до прекратяването на договорното правоотношение с клиента, или до окончателно удовлетволяване на претенциите на страните по Договора.
 3. - За целите на издаване на фактура на физическо лице – лични данни на физическото лице, получател на фактурата (име и фамилия, адрес за кореспонденция, ЕГН). Цел, за която се събират данните:  издаване на фактура. Личните данни по тази точка се съхраняват съобразно действащото българско законодателство.

ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД не събира и не обработва лични данни, които:

 • - разкриват расов или етнически произход;
 • - разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • - са генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД събира личните данни от лицата, за които се отнасят. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

 

ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

 

Имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни: а) на достъп до, коригиране или изтриване на личните им данни; б) на ограничаване на обработването на личните им данни; в) на жалба до Комисия за защита на личните данни.

 

Физическите лица, чиито данни се обработват по начина описан по-горе, имат право и по всяко време да направят възражение срещу това обработване. В случай че упражнят това си право, Геник кафе решения ООД незабавно ще прекрати обработването за съответните цели, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на физическите лица, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Можете да упражните своите права и да получите допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на Геник кафе решения ООД, като се свържете с нашето длъжностното лице по защита на данните на адрес: гр. София, ул. Сухоолска 195 или по ел. поща на data_protection@genik.eu.

 

В случай на нарушение на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Информация за комисията може да откриете по-долу:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Кратки новини

15.05.2021
ОП Иновации и конкурентноспособност

11.10.2020
С какво върви кафето

20.03.2017
Нова кафемашина WMF на изложението Internorga

28.10.2015
Кафе Carraro на световното изложение HOST в Милано

19.04.2015
Necta Colibri от Геник

27.04.2014
Новата свръхмодерна кафемашина San Remo Roma

26.04.2014
Новата студена напитка Crema caffe в Shell

17.04.2014
Новото 3в1: 3in1 Gusto italiano с невероятен вкус

20.04.2014
NECTA Koro с кафе на зърна и прясно мляко

20.10.2011
Lavazza calendar 2012

25.09.2011
Кафето и неприятният дъх на устата

25.09.2011
Ежедневната употреба на кафе може да ни спаси от инсулт

18.08.2011
Инстантното кафе и NESCAFÉ®

11.08.2011
Новите студени NESCAFÉ® Lattes Ice напитки

13.10.2011
Зелен чай, черен чай, видове и класификация на чая

20.04.2011
Нестле KIT KAT Шоколадова феерия

29.12.2010
MAGGI Малки Тайни Фикс - от Нестле

08.08.2011
NESCAFE® Crème Sensazione

06.01.2011
НЕСТЛЕ шоколадови бонбони

01.07.2011
Нова гама детски млека Gerber

14.01.2011
NESTLÉ ЖИТЕН ДАР - Ръжено брашно и мед - здравословни храни от Нестле

14.01.2011
Ново Чипикао

19.01.2011
Нескуик зърнени закуски и напитки от Нестле

25.01.2011
Торта Престиж - тунквана с крем какао

26.01.2011
Нестле LZ - другото име на Шоколада

09.02.2011
Нестле НАН 4 за месеци 18+

09.02.2011
Нестле детски десерти - нова визия

14.01.2011
Нескафе 3 в 1 Активности

09.02.2011
Тунквана вафла Гепи

09.02.2011
MAGGI Малки Тайни Фикс за Сочно Пиле Барбекю

09.02.2011
MAGGI Малки Тайни Фикс за Сочно Пиле Пикант

11.02.2011
Нестле KIT KAT CHUNKY DUO

11.02.2011
Сандвич бисквити Кармела 230гр.

11.02.2011
Новият MAGGI Златен Пилешки Бульон - от Геник

11.02.2011
Вафли Фамилия 250гр.

11.02.2011
MAGGI Френска супа

11.02.2011
Луксозни шоколади NESTLE

07.03.2011
Нов вид течни каши Нестле - Детско Хранене

07.03.2011
НЕСТЛЕ Детско хранене - Нови опаковки

07.03.2011
Нестле Детски Храни - Златен кашон

08.03.2011
Тунквани бисквити Кармела

29.03.2011
Престиж - Вафли с лек крем

29.03.2011
Мини вафли Ная с ванилов крем

18.04.2011
Nestle Kit Kat - нова визия

20.04.2011
NESTLE RIO - зърнена закуска

20.04.2011
НЕСТЛЕ Мура Дарк - НОВО

25.04.2011
NESTLE Бонбони - BOSS Cherry Mousse 148г

25.04.2011
Вафла Престиж - Irish cream

25.04.2011
Nesvita Вишна

25.04.2011
NESTLE Несвита Ябълка и Канела

08.06.2011
Вафла Хипер с Черен шоколад

08.06.2011
Double - новият кроасан на България

08.06.2011
АЕА - Тарали солени гевречета

28.06.2011
ERGOS – иновация в NESCAFE Gold, NESCAFE Gold Decaffeinated и NESCAFE Green Blend

28.06.2011
Coffee Mate 5+1

29.06.2011
Бебешки бисквити Суит +

01.07.2011
3в1 + 2

01.07.2011
Мура Трио Карамел на половин цена

01.07.2011
Бонбони Нестле класик Пияна Вишна - нов грамаж

11.07.2011
Кекс "Golden cake" 240g. топинг вишна

11.07.2011
Бисквити сандвич "Кармела" 25гр. Малина и Ягода

15.07.2011
Нови, страхотни вафли от Захарни изделия Варна

19.07.2011
JOJO - Нови желирани бонбонки от Нестле - ЙО Йо

19.07.2011
Нескафе Фрапе

25.07.2011
Маги - Малки Тайни

05.08.2011
Супи Маги - Кошница зеленчуци

05.08.2011
Златен пилешки Бульон

05.08.2011
Нестле Мура Минис

05.08.2011
Eсенни листа от Захарни изделия Варна - Суит +

29.06.2011
Чудната Вафла

05.08.2011
Меденка Чоко - Суит +

08.08.2011
Ново - FITNESS Dark Chocolate 325g

29.08.2011
NESVITA с вкус на чийзкейк и парченца праскова

29.08.2011
Kit Kat 4 Finger

29.08.2011
Lion Фъстък

29.08.2011
Бонбони Нестле Простор

29.08.2011
Бонбони Таралежки Класик 96гр.

09.09.2011
Шоколадово удоволствие с карамел - Новият LZ

20.09.2011
Мюсли Престиж

22.09.2011
NESCAFÉ® 3 in 1 Coffee Land Игра

29.09.2011
Чипита България - Кроасан Double с ванилия и портокал

03.10.2011
ТУНКВАНИ БИСКВИТИ ТРАЯНА КАКАО 190 гр.

24.05.2018
Политика за личните данни